Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring

Versie I – 25 mei 2018

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. De privacy van bezoekers wordt door ons gerespecteerd en vertrouwelijk behandeld. In deze privacyverklaring informeren we u over privacygevoelige aspecten van onze dienstverlening en website. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Van den Bosch Vastgoed en al haar ondernemingen. Hieronder valt tevens Van den Bosch Bouw en alle daaronder vallende (project)websites. De wijze van verwerking van persoonsgegevens wordt door ons gedaan conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens worden gebruikt en met welk doel dit wordt gedaan. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan onze privacyverklaring te hebben gelezen en geaccepteerd. Graag uw aandacht voor hetgeen hieronder is vermeld.

Verwerking persoonsgegevens

Wij beschikken over uw persoonsgegevens op twee verschillende wijzen. Wij maken daarbij onderscheid tussen persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt en persoonsgegevens die – om technische redenen – automatisch aan ons worden doorgegeven door gebruik van cookies.
Wanneer u contact met ons wil opnemen middels het contactformulier (of op andere wijze), vragen wij u om uw persoonsgegevens te verstekken. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Van den Bosch Vastgoed. De enige persoonsgegevens die op de website worden opgeslagen zijn de gegevens van het contactformulier die u hebt ingevuld.

Doeleinden verwerking

Deze gegevens worden gebruikt in het kader van onze dienstverlening aan u, zoals met u overeengekomen op basis van de tussen ons gesloten overeenkomst of uw websitegebruik. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. De persoonsgegevens worden enkel voor het beoogde doel gebruikt.

De persoonsgegevens die wij van u verwerken, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • voor het verrichten van de aangeboden diensten;
 • om met u in contact te kunnen komen;
 • toezenden van nieuwsbrieven, acties en promoties op basis van uw toestemming;
  Cookies
 • het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening;
 • het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van ons bedrijf;
 • levering en facturatie van onze producten, ter uitvoering van uw verzoek.
 • Inschakelen van onze makelaars, onderhoudspartijen of anderszins, ter uitvoering van
  uw verzoek.

Bij het aanbieden van elektronische diensten en/of producten maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst. De cookies worden gebruikt om internetgedrag (klikgedrag) van bezoekers te analyseren voor het verbeteren van onze dienstverlening en websitegebruik.

Van den Bosch Vastgoed maakt op haar website(s) gebruik van zogenaamde 'cookies' die door de browser worden opgeslagen op de computer van de bezoeker. Cookies worden gebruikt om de identiteit van de bezoeker te kunnen vaststellen en om het gebruik van deze website te vergemakkelijken. Voorts worden de cookies gebruikt om de doeltreffendheid van de website te onderzoeken.

Indien de bezoeker dit niet wenst kan het gebruik van cookies worden voorkomen door de browserinstelling op de computer te wijzigen. Dit kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de website wordt verminderd, danwel dat de website geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt.

Wij gebruiken daarbij tevens de dienst ‘Google Analystics’ om cookies te plaatsen op onze website. Deze dienst helpt om een beeld te krijgen van de manier waarop websitebezoekers de website gebruiken. De informatie wordt door het IP-adres van uw computer opgeslagen in servers van Google. Meer informatie hierover kunt u lezen in het privacybeleid van Google en privacybeleid van Google Analytics.

Beveiliging en bewaartermijnen

Van den Bosch Vastgoed neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik. Enkel noodzakelijke personen hebben toegang tot uw persoonsgegevens, welke afgeschermd en gecontroleerd worden. Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en in functie van onze relatie tot u.

Inzage, correctie en verwijdering

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u als betrokkene/websitebezoeker een aantal rechten. Denk hierbij aan het recht op inzage, verwijdering, correctie, verzet en het klachtrecht. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de email of het contactformulier. Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij met privacy omgaan, kunt u ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag, via https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Derden

In het geval wij gebruik maken van derde partijen om persoonsgegevens te verwerken, zullen wij met die partij een verwerkersovereenkomst aangaan. Wij verstrekken in geen geval persoonsgegevens aan derden, zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te hebben verkregen.

Wanneer via onze website, wordt doorverwezen naar een andere website is deze verklaring niet meer van toepassing. Deze privacyverklaring geldt enkel voor de website van Van den Bosch Vastgoed.

Bij uitzondering moeten wij soms uw persoonsgegevens zonder uw toestemming vrijgeven, bijvoorbeeld als wij daartoe een gerechtelijk bevel ontvangen of wanneer wij aan dwingende wet- of regelgeving moeten voldoen. Wij zullen zo goed mogelijk proberen u van dergelijke situaties vooraf te informeren.

Social media

Op onze website zijn buttons opgenomen van social media. Deze werken door middel van stukjes code die van die media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst die door deze bedrijven uitgelezen kunnen worden. Dit wordt gebruikt om de websitebezoeker te herkennen wanneer deze ingelogd is op een sociaal netwerk. Voor de cookies, die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven (bijv. Facebook, Twitter, LinkedIn). Houdt u er rekening mee dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

Tijdens activiteiten van Van den Bosch Vastgoed (als start-verkoop manifestaties, kopersavonden, verkooppresentaties of start-bouw bijeenkomsten) worden mogelijk foto’s gemaakt. Van onze kopers, huurders, en overige aanwezigen verzamelen wij mogelijk persoonsgegevens middels het maken van die foto’s. Die foto’s worden gemaakt ten behoeve van uitingen van Van den Bosch Vastgoed op bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) haar website en social media. Bezwaren tegen herkenbare plaatsing van individuele personen kan door de persoon zelf bij Van den Bosch Vastgoed kenbaar worden gemaakt.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.